Nálepky na stenu sú vytlačené na bielom podklade. Ak by Vám biely podklad prekážal, nálepky môžete vystrihnúť. Pred lepením odporúčame stenu ošetriť penetračným náterom. 

Abeceda S1

Rozmer: 184 x 120 cm

Cena 77 € s DPH

Násobilka S2

Rozmer: 173 x 120 cm

Cena 75 € s DPH

Abeceda S3

Rozmer: 120 x 144 cm

Cena 67 € s DPH

Mapa sveta S4

Rozmer: 120 x 60 cm

Cena 51 € s DPH

Slnečná sústava S5

Rozmer: 136 x 60 cm

Cena 54 € s DPH

Informatika S6

Rozmer: 159 x 120 cm

Cena 70 € s DPH

Knižnica S7

(Výber autorov z literatúry pre základné školy. Knižnice sa dajú nadpájať za sebou)

Rozmer:  4ks 33,7 x 120 cm

Cena  91 € s DPH

Čísla S8

Rozmer: 120 x 26 cm

Cena 41 € s DPH

Ceruzky S9

Rozmer: 30 x 480 cm

(Dodané bude v 4 ks 30 x 120 cm)

Cena  65 € s DPH

Narezané na jednotlivé pruhy ako obrázok pod textom

História vynálezov S11

Rozmer: 168 x 240 cm 

Cena 146 € s DPH

Štáty sveta S10

Rozmer: 4 x 79 x 120 cm

Cena 146 € s DPH

Vybrané slová S12

Rozmer: 120 x 240 cm

Cena 99 € s DPH

Nepravidelné slovesá AJ S14

Rozmer:  120 x 120 cm

Cena 65 € s DPH

Geometrické vzorce S13

Rozmer: 60 x 180 cm

Cena 66 € s DPH

Štáty EU S15

Rozmer:  60 x 180 cm

Cena 66 € s DPH

Periodická tabuľka S16

Rozmer: 200 x 120 cm

Cena 106 € s DPH

Svetadiely S17

Rozmer: 80 x 120 cm

Cena 54 € s DPH

V prípade, že by ste mali záujem o naše šatňové skrinky, tak prosím kliknite na tlačidlo nižšie, kde nájdete široké portfólio školských šatňových skriniek.