HANKO s. r. o.
Hodžova 1490/65
911 01 Trenčín 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 30173/R.

IČO: 46431225
DIČ: 2023379380
IČ DPH: SK2023379380 

+421 903 736 360

+421 903 736 371

metaltrend@metaltrend.sk