Ceny na schody sú orientačné. Pre presný výpočet potrebujeme počet schodov a ich dĺžku a výšku. (stačí rozmer jedného schodu.)

1. Zlomky

Počet schodov 10

Orientačná cena 73 € s DPH

2. Násobky čísel 

Počet schodov 10

Orientačná cena 73 € s DPH

3. Vzorce

Počet schodov 12

Orientačná cena 90 € s DPH

4. Chemické prvky 

Počet schodov 12

Orientačná cena 89 € s DPH

5. Slovné druhy dúhové

Počet schodov 11

Orientačná cena 85 € s DPH

6. Slovné druhy 

Počet schodov 11

Orientačná cena 85 € s DPH

7. Vybrané slová

Počet schodov 9

Orientačná cena 73 € s DPH

8. Delenie hlások

Počet schodov 7

Orientačná cena 60 € s DPH

9. Pádové otázky 

Počet schodov 7

Orientačná cena 60 € s DPH

10. Nepravidelné slovesá v AJ

Počet schodov 24

Orientačná cena 175 € s DPH

11. Dni v týždni v AJ

Počet schodov 8

Orientačná cena 62 € s DPH

12. Výroky 

Počet schodov 12

Orientačná cena 90 € s DPH

13. Abeceda

Počet schodov 3

Orientačná cena 40 € s DPH

14. Štáty Európskej únie

Počet schodov 5

Orientačná cena 59 € s DPH

15. Nepravidelne slovesá NJ

Počet schodov 12

Orientačná cena 90 € s DPH

19. Šťastný život

Počet schodov 11

Orientačná cena 85 € s DPH

16. Výroky v 4 jazykoch

Počet schodov 11

Orientačná cena 85 € s DPH

17. Jednotky informácií

Počet schodov 11

Orientačná cena 85 € s DPH

18. Dni v týždni v AJ - NJ

Počet schodov 8

Orientačná cena 65 € s DPH

20. Vlajky a mestá

Počet schodov 12

Orientačná cena 90 € s DPH

V prípade, že by ste mali záujem o naše šatňové skrinky, tak prosím kliknite na tlačidlo nižšie, kde nájdete široké portfólio školských šatňových skriniek.